Sơn mâm - Dán nóc Panorama cho Ford Focus

Z1 Auto Center Sơn mâm - Dán nóc Panorama

[​IMG]
[​IMG]
Xe được đội lên, tháo bánh ra
[​IMG]
Mâm xe lúc ban đầu
[​IMG]
Nóc xe lúc ban đầu.
[​IMG]
Tiến hành dán mạng film
[​IMG]
[​IMG]
Nóc xe sau khi hoàn thiện
[​IMG]
Lên màu cho mâm
[​IMG]
[​IMG]
Lắp lại mâm cho xe
[​IMG]
[​IMG]
[​IMG]
[​IMG]
[​IMG]
Xe được đội lên, tháo bánh ra
[​IMG]
Mâm xe lúc ban đầu
[​IMG]
Nóc xe lúc ban đầu.
[​IMG]
Tiến hành dán mạng film
[​IMG]
[​IMG]
Nóc xe sau khi hoàn thiện
[​IMG]
Lên màu cho mâm
[​IMG]
[​IMG]
Lắp lại mâm cho xe
[​IMG]
[​IMG]
[​IMG]
[​IMG]
Share on Google Plus

0 nhận xét:

Đăng nhận xét