Cách âm cho Kia K5 bằng việt liệu Wurth nhập từ Đức

Z1 Auto Center Cách âm cho Kia K5

[​IMG]
[​IMG]
Tiến hành tháo tappi cửa
[​IMG]
[​IMG]
[​IMG]
Đây là cánh cửa lúc ban đầu của xe
[​IMG]
Tiến hành dán tiêu âm cho cánh cửa
[​IMG]
[​IMG]
[​IMG]
[​IMG]
Cánh cửa sau khi dán tiêu âm
[​IMG]
Sấy nóng để cho tấp tiêu âm bám chặt vào cánh cửa
[​IMG]
Tapi cửa cũng trống trơn
[​IMG]
Dán thêm mút trứng cho tappi cửa
[​IMG]
Tiến hành lắp lại cánh cửa xe
[​IMG]
[​IMG]
Tháo sàn và cốp cho cánh xe
[​IMG]
Sàn xin chỉ được dán điểm vái tấm tiêu âm nhỏ
[​IMG]
[​IMG]
[​IMG]
Chuẩn bị tấm tiêu âm sàn hiệu wurth nhập từ Đức
[​IMG]
[​IMG]
Tién hành dán tiêu âm cho sàn
[​IMG]
[​IMG]
Sau khi dán tiêu âm xong, lắp lại nội thất xe
[​IMG]
[​IMG]
[​IMG]
[​IMG]
Rửa xe và hoàn thiện
[​IMG]
Share on Google Plus

0 nhận xét:

Đăng nhận xét